| MalesFemales | JuvenilesClose-upsGroups|  FlyingAction |   
  

  
   White-winged Scoter
   Melanitta fusca
 Juvenile
 Antelope Island Causeway
 Davis County, Utah
 5 Nov 2007
  
 by Paul Higgins
 ŠPaul Higgins
   White-winged Scoter
   Melanitta fusca
 Juvenile
 Antelope Island Causeway
 Davis County, Utah
 5 Nov 2007
  
 by Paul Higgins
 ŠPaul Higgins
   White-winged Scoter
   Melanitta fusca
 Juvenile
 Antelope Island Causeway
 Davis County, Utah
 21 Dec 2012
  
 by Paul Higgins
 ŠPaul Higgins
   White-winged Scoter
   Melanitta fusca
 Juvenile
 Antelope Island Causeway
 Davis County, Utah
 21 Dec 2012
  
 by Paul Higgins
 ŠPaul Higgins

Surf Scoter in front of White-winged Scoter

   White-winged Scoter
   Melanitta fusca
 Juvenile
 Antelope Island Causeway
 Davis County, Utah
 21 Dec 2012
  
 by Paul Higgins
 ŠPaul Higgins

Surf Scoter in the middle of two White-winged Scoters

   White-winged Scoter
   Melanitta fusca
 Juveniles
 Antelope Island Causeway
 Davis County, Utah
 5 Nov 2011
  
 by Norm Jenson
 ŠNorman Jenson
   White-winged Scoter
   Melanitta fusca
 Juvenile
 Antelope Island Causeway
 Davis County, Utah
 16 Nov 2007
  
 by Jack Binch
 ŠJack Binch